HÁZIREND

A Házirend célja az Arëna Törökbálint, mint helyszín biztonságos működése, a nyújtott szolgáltatások (beleértve a tábor által nyújtott szolgáltatások) biztonságos és rendeltetésszerű lebonyolítása, a rendelkezésre álló eszközök biztonságos használata, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvása.

Tulajdonos, mint üzemeltető:

tb1nfs Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 01-09-946281

székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.


Arëna Törökbálint nyitvatartási rendje:
Az Arëna Törökbálint hétfőtől-péntekig: 8:00-21:00-ig, szombaton és vasárnap: 8:00-20:00 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.


Szabályok:
A komplexum területén minden vendégre, így a táborozókra és az ő hozzátartozóikra nézve is kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, és alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
Az Arëna Törökbálint üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég az Arëna Törökbálint recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe, az Arëna Törökbálint helyiségeiben minden vendég saját felelősségére és kockázatára tartózkodhat.

A táborba csak egészséges gyermek hozható, melyről az első napon egy nyilatkozatot kell kitöltenie a Szülőnek. Amennyiben a nyilatkozatban a valósággal nem egyező információk szerepelnek, a gyermek a táborból hazaküldhető és a további tábornapoktól eltiltható. A megkezdett tábor árát nem áll módunkban visszafizetni.
A rongálásból, eszközök, berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a táborozó Szülője, Kapcsolattartója vonható felelősségre, és kártérítési fizetésre kötelezhető.
A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

• 6 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a futballpályák területén egyedül. Az edzéseken kívüli időszakokban is csak a tábort vezető edző(k) tudomásával léphetnek pályára a gyerekek.
• A futballpályákra csak megfelelő sportöltözetben (műfűre alkalmas sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata a pályákon tilos! Az Arëna Törökbálint területén dolgozóknak, edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára!
• A ruhaváltáshoz, edzések utáni tisztálkodáshoz fiúknak és lányoknak külön öltözőt, azokban zuhanyzót biztosít az üzemeltető. Az öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező. Az öltözőben tárolt dolgokért az üzemeltetőt felelősség nem terheli.
• Az Arëna Törökbálint nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az öltöző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek.
• A táborozó gyermekek a fitness, az aerobik, a spinning és a fenti táncterembe, valamint a szauna helyiségbe nem mehetnek be, és ott nem tartózkodhatnak!
Az Arëna Törökbálint területén TILOS:
• a dohányzás;
• az olyan tevékenység, amely az Arëna Törökbálint szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
• minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
• drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetőleg állat bevitele;
• az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
• étel, ital bevitele az Arëna Törökbálint pályáira. Bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

Általános rendelkezések

A Házirend személyi és területi hatálya:
Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki az Arëna Törökbálint területén tartózkodik bármilyen célból.
A Házirend területi hatálya az Arëna Törökbálint által használt területre terjed ki, ami összesen 4453 nm.
E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 

Kártérítési kötelezettség:
A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az Arëna Törökbálint-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az Arëna Törökbálint köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.